Отключение рекламы на всех сайтах бесплатно
Как удалить рекламу на сайтах бесплатно.

Для того, чтобы заблокировать назойливую рекламу на всех сайтах, достаточно просто установить расширение в браузер, для блокировки рекламы.
На сегодня, самое эффективное и бесплатное расширение, которое отлично справляется, это Adguard .
Антибаннер Adguard эффективно блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах, даже в Facebook, Вконтакте, на YouTube и других вебсайтах!

Для браузера Opera, расширение Adguard скачать и установить.

Для браузера Google Crome, расширение Adguard, скачать и установить

Для браузера Яндекс, достаточно войти в Настройки, --> Вкладка "Расширения", --> В списке выбрать Adguard и включить его.

После установки откроется новая вкладка, в которой можно включить дополнительные фильтры,
такие как, например, "Защита от фишинговых сайтов".

Также другие полезные дополнения для браузера Опера, подборка расширений посмотреть и установить можно ЗДЕСЬ
ТОПКомментарии
Олег
LeXxS :
chưa có hy vọng. khi nó bật ra, sẽ ngay lập tức xuất hiện ở đây
Олег
LeXxS :
Hãy thử một phiên bản khác, ổn định 9 https://soft-like.net/androidsoft/221-navitel.html
Cảm ơn bạn. Tôi đang dùng navitel 11. 433. Tôi không thể đưa bản đồ việt nam vào được map như bạn đã hướng dẫn ở tôi ở
Олег
LeXxS :
Có một phiên bản bị tấn công với các khóa, chỉ khác https://soft-like.net/androidsoft/221-navitel.html
Xin cảm ơn bạn. Mong rằng sắp tới bạn sẽ bẻ khoá được nó để mọi người đều sử dụng được !
Олег
LeXxS :
Đây là bản đồ việt nam Download Maps Vietnam bản đồ việt nam, tải về tải nó lên thư mục Maps, từ đó xóa tệp
Tôi không thể download bản đồ việt nam yêu cầu trả phí Navitel 11 phiên bản 433
Реклама