Заработать в интернете
Вы можете разместить свой материал на сайте, если у вас есть чем поделиться.

Это может быть интересная, познавательная или развлекательная информация,

или это может быть музыка, видео, программы, игры.

Так же, вы можете заработать в интернете, загружая файлы в обменники и создавая публикации на сайте.

Для этого нужно перейти к публикации статьи: Разместить материалФайловые обменники для заработка:


http://costaction.com


Можете закачать файлы прямо здесь через flash форму :


ТОПКомментарии
Олег
LeXxS :
chưa có hy vọng. khi nó bật ra, sẽ ngay lập tức xuất hiện ở đây
Олег
LeXxS :
Hãy thử một phiên bản khác, ổn định 9 https://soft-like.net/androidsoft/221-navitel.html
Cảm ơn bạn. Tôi đang dùng navitel 11. 433. Tôi không thể đưa bản đồ việt nam vào được map như bạn đã hướng dẫn ở tôi ở
Олег
LeXxS :
Có một phiên bản bị tấn công với các khóa, chỉ khác https://soft-like.net/androidsoft/221-navitel.html
Xin cảm ơn bạn. Mong rằng sắp tới bạn sẽ bẻ khoá được nó để mọi người đều sử dụng được !
Олег
LeXxS :
Đây là bản đồ việt nam Download Maps Vietnam bản đồ việt nam, tải về tải nó lên thư mục Maps, từ đó xóa tệp
Tôi không thể download bản đồ việt nam yêu cầu trả phí Navitel 11 phiên bản 433
Реклама